những tổ hợp của chữ/những ghi chú

có thể là những nhà thuyết lý đương đại sẽ vẽ lại mặt đất và bầu trời theo ý của riêng mình bằng thứ ngôn ngữ cường tráng cả về số lượng lẫn ý nghĩa của các từ.  nhưng kể từ sau vụ đổ baben ngôn ngữ nhân loại phát triển chóng mặt.  các cường quốc của chữ nghĩa cát cứ khắp cả mặt đất lẩn bầu trời. bất cứ một sự phân chia lại nào cũng có thể nổ ra cuộc đại chiến của chữ nghĩa. tôi cứ sợ ngày ấy xảy ra tôi và người tình của tôi sẽ thất lạc vào cõi đêm trường tắt ngấm vẻ lấp lánh nghìn năm cảm biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.