cổ tích của đất/đất- niềm khao khát

đừng hỏi vì sao tôi nhìn thấy niềm khao khát của đất từ trong sâu thẳm mắt em

niềm khao khát chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt em nếu không có một ngày lũ ong nâu bay vào làng nói với người làng tôi

rằng hãy vĩnh viễn từ bỏ những bài ca cũ kỹ nơi mặt đất

những bài ca cũ kỹ nói về tình bằng hữu

lũ ong nâu bảo

con cháu loài homo sapiens không thể là bằng hữu với con cháu lũ khủng long tàn bạo

lũ ong nói

đám bò sát con cháu lũ khủng long còn sót lại đang nghĩ ra cách khôi phục quyền bá chủ mặt đất của cha ông chúng bằng cách giả dạng con người

lũ bò sát là đang giả dạng con người

chúng đang giả dạng con người để nói về tình bằng hữu

lũ ong nâu nói

chỉ có tình bằng hữu với những loài không phải là cháu con lũ khủng long tàn bạo

em nói với tôi

rằng phải có một cuộc cách mạng về loài nơi mặt đất

rằng

em sinh ra nơi mặt đất

nên khao khát của em là khao khát của đất

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.