VIẾT [những khoảnh trống]

 

tôi chui ra chui vào ngôi nhà lãng tử, gió ở trên cao, và con đường trước ngõ, những bước chân vội vã của những người đi tìm cái có thể, hát, và những dấu kỹ trong tiếng hát, em hãy chờ những tín hiệu nơi con sông vẫn chở những ẩn dụ ẩn kín trong những chiếc lá mục trôi về từ phía thượng nguồn, và khi nghe có tiếng cá quẫy nơi con nước có bóng những vì sao trên trời thì biết là những vị thần thất sủng từ những thế kỷ trước đã được khôi phục từ trí tuệ thời đại, tôi vẫn chui ra chui vào ngôi nhà không cửa ngõ, gió tạt vào ngôn ngữ của thế kỷ, cấu trúc và hủy cấu trúc, những nhịp điệu phù vân, tôi vẫn chui ra chui vào ngôi nhà lãng tử của tôi, và chờ em,

 

giã  6.30AM  1.4.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.