tráng sĩ hề

 

 

 

tráng sĩ ra đi hề

ngựa sắt không xì hơi

vẫn đi giữa trưa chan chan nắng hề

cứ muốn úp mặt vào xiêm áo em

đất lở trời lở hề

không nao núng

chỉ lo em bỏ ta đi hề

buồn lắm

tráng sĩ ra đi thời a còng loang lổ hề

nón nhựa giày nhựa

giã, 5/10/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.