Những cuốn bách khoa toàn thư [8]

tranh Shohei Hanazaki -Nhật

 

 

tôi nghe thấy những ngọn gió ngược đang làm tan rã những giấc mơ làm bằng  con số và những từ

nhà chép sử nhìn thử vào  khoảng trống

thấy con bò rừng đang đi về phía thượng nguồn

tiếng rống của nó làm rung rinh ngọn phướng đuổi ma
ở cửa ngõ vào  bộ tộc

bờ dốc khóc

thành tiếng
tôi thấy ở đất nước ấy có người đang cắt cổ những người trong dòng tộc mình theo cách cắt cổ của thời văn minh  4.0

đây không phải giấc mơ làm bằng con số và những từ

kẻ giết người nói

 

 

giã 10.30 AM  1.6.2019