Những cuốn bách khoa toàn thư [5]

tranh Max Pechstein- Đức 

 

 

 

những ngày này của thế kỷ dường mọi thứ cứ muốn trở nên khác đi, lũ chim ở khắp các khu rừng trên mặt đất dường đang cố hót những lời khó hiểu hơn, con người như vừa làm ra văn minh vừa cố tìm cách chối bỏ văn minh, thì chẳng phải khắp nơi trên mặt đất con người đang bị tố giác là đang có âm mưu phá bỏ mối quan hệ giữa con người với con người để tiến đến mối quan hệ cầm thú, ồ, dường như văn minh bây giờ cứ muốn máu người đổ nhiều hơn [đám cai trị các nước lớn đang sửa soạn súng đạn để dẫm lên xác chúng ta đấy, và đám cai trị các nước nhỏ thì đang dẫm lên xác nhau để dành quyền cai trị đấy] ồ, nền dân chủ bây giờ dường như cũng muốn máu người đổ nhiều hơn, mới hôm qua em đã thư cho tôi, rằng nơi em đang trú ngụ phải có rất nhiều người ngã xuống mới chọn được vị nguyên thủ quốc gia…ôi, cái khúc sử không gì là không thể (*)
.
(*)chữ mượn từ tin tức từ Các Tiểu Vương Quốc A Rập thống nhất: ngày 23.4.2019 chính phủ Các Tiểu Vương Quốc A Rập thống nhất đã quyết định thành lập Bộ mới, Bộ Khả Năng, chữ của RFI, tức Bộ Không Gì Là Không Thể, chữ của bản tin 24 H Đài Truyền Hình Việt Nam.
.
giã 16 PM 4.5.2019