Thomas Stern Eliot [Anh, 1888-1965] / Đất hoang

“Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis  vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent:  Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa: ἀποθανεῖν θέλω.”     For Ezra Pound         il miglior fabbro    ‘‘Tôi từng nhìn thấy Xibila ở Cumai ngồi trong chai. Khi bọn trẻ hỏi: "Bà muốn gì, Xibila?" Xibila trả lời: Muốn chết" Tặng Ezra Pound bậc thầy cao hơn tôi (bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái trên thivien.net)     I. Đọc tiếp [...]