Viết [7]

Có lúc tôi như bị kẹt vào mớ rối rắm của cuộc sống, nhìn cái gì như cũng thấy như một thứ dự án đang triển khai, đang triển nở, làm như thể sau khi hình thành giống người trên mặt đất là phải như thế…
Viết chẳng qua chỉ là cách giải bày những nghĩ ngợi không tiện nói ra, hay không thể nói ra, bằng cách lẫn vào những khoảng trống nào đó hay lao vào cuộc tìm kiếm những điều không thể