những tổ hợp của chữ/những ghi chú

buổi sáng tỉnh ra tôi thấy mình nằm chết bên bờ cỏ. ký ức bắt đầu nối kết. mùa thu. cho tôi. và cho em. một chút hương trời vàng năm tháng cũ. nỗi buồn có thể làm mờ đi những vết xước. và máu có thể được thanh lọc. cái chết và quá khứ  bao giờ cũng nói ra lời thành thật. một tiếng gọi thầm vang bờ cỏ. em ở đâu. tra vấn như ngọn gió lạc vào thế giới của niềm hoài nghi. nằm nơi bờ cỏ tôi nhìn thấy mặt trời đổ xuống từng mảng buồn và đầy nghi kỵ Đọc tiếp [...]