TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH ẤY

ồ, đám người kiêu hãnh đang ngã chết hàng loạt dưới lá cỏ     những bước chân có vẻ mệt mỏi, nhưng không hề có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, hay sẽ quay lại, cuộc hành trình của chúng tôi như thể cuộc đánh cược với thế giới, cuộc đánh cược với tỉ số như cuộc chiêm bao, hoặc  nhìn thấy được  điều chúng tôi muốn nhìn thấy, hoặc  trắng tay theo nghĩa chẳng nhìn thấy gì cả, rồi là đêm huyền thoại, huyền thoại về/ của một cuộc Đọc tiếp [...]