Làng Nhếch

Josef Hofer/Áo       vậy thì phải sống thế nào cho qua hết những tháng năm vụn nát [thế giới có nát bét thì tôi cũng phải sống chứ] tự dưng, giữa lúc tôi còn đang rối rắm trong nhận thức thì miền đất đầy tiếng ve ấy đã chặn ngang cuộc hành trình của tôi, có nghĩa, bấy giờ, tôi có muốn không dừng lại cũng không được, có cái gì đấy vừa êm đềm vừa đau đớn, vừa quyến rủ vừa như một đoạn khúc cô đơn [làm gì lại có một thứ khí thiêng Đọc tiếp [...]