Một thứ hoang vu quá mới mẻ

    Poitout Anne Marie/Pháp     tôi khá vất vả ở xứ sở chỉ toàn giấc mơ, một mièn đất mới, chẳng phải sơn nhai hải giác gì đâu, mà là một thứ hoang vu quá mới mẻ bỗng trồi lên giữa cuộc tuần hoàn vốn đã phù sinh đến tận gốc rễ, ở chỗ này, dày đặc lũ bướm, lũ bướm cứ sà xuống, đồng ruộng, làng xóm, phố phường đầy dẫy lũ bướm, thì ra bướm là bọn đưa tin cho bọn dâm ô quyền lực, tôi đọc thử một tờ rơi: ‘‘rồi ra vương Đọc tiếp [...]