tôi thấy mùa thu như dài ra

 

                         các vị thần cổ xưa cũng dao động trong nghĩ ngợi…  

 

 

trong nỗi nhớ của tôi thì mùa thu như thể những cánh tay đầy cảm động đang vương ra níu kéo những mất mát đến từ những chiếc lá đến mùa

tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao đến mùa thu những chiếc lá lại lìa cành

và vì sao đến mùa thu tôi lại thấy rất nhớ em

cũng có nhìn thấy dấu vết của thứ vật thể kỳ dị ấy

thấy nỗi nhớ em là hay xảy ra vào những lúc bỗng thấy mình ngồi một mình giữa thế giới rộng lớn

tôi cũng không biết vì sao trong lúc nhớ em là tôi thường hay nghĩ ngợi về thế giới

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.