sau big bang [hai]

Đã đăng: [một]     Hai  thế giới là một cuộc trưng bày những sáng nghĩ của con người có khi như là cách bày tỏ niềm kiêu hãnh của con vật biết tư duy một kiểu chơi trội có phần tàn nhẫn ác ý nhưng là cốt để phô trương thân thế sự nghiệp trong cuộc biến đổi khôn lường     […]vương quốc tì liên, năm thứ 14,01 tỉ sau big bang, phía tây nước tì liên có ngọn phướng dương, cao, lạnh, mùa tuyết rơi dày trông núi tựa ông cụ tóc trắng ngồi Đọc tiếp [...]