Như tiếng sấm mùa xuân

  Không phải là mùa xuân. Nhưng hoa vẫn nở. Lũ ong rừng vẫn đi hút mật. Trời đất thì đang trôi đi trong cuộc ráo riết tìm kiếm cho mình một dạng hình  mới mẻ.Tôi yêu em, tôi làm thơ lục bát. Xưa câu sáu tám êm như nước con sông chảy qua đồng làng. Nay tôi làm thơ lục bát  để tặng em thì gập ghình vó ngựa buổi xuất quân. Bịn rịn, mà cũng muốn tỏ ra là hào kiệt với em một lần. Cho nên ngựa dùng dằng chòm lên như sắp tuông lên Đọc tiếp [...]