thơ của tôi

      hằng ngày tôi vẫn ăn cơm mặc áo như mọi người và làm được thơ những bài thơ tôi viết về cha tôi một thời cuốc đất trồng cây bông vải những bài thơ tôi viết về mẹ tôi một thời dệt vải tiếng thoi đưa khắc khoải bước chân năm tháng hằng ngày tôi vẫn đi lại như mọi người và làm được thơ những bài thơ tôi viết về làng quê tôi có lũ chim cu gù tình suốt thế kỷ này sang thế kỷ khác những bài thơ tôi làm Đọc tiếp […]