hát cũng chỉ là một cách thức làm cho người ta quên đi hay nhớ lại một quá khứ

      hát cũng chỉ là một cách thức làm cho người ta quên đi hay nhớ lại một quá khứ lẽ ra phải xảy ra khác đi dẫu tôi có thét vào bầu trời rách nát thì ở làng Cù tôi đêm đến  lũ dế vẫn cứ tấu lên bản hợp xướng nghìn năm qua chúng vẫn duy trì nói là bi thiết cũng được mà nói là vui tươi cũng được bỡi đó là bản trường ca của một loài giống có người hỏi tôi có phải lũ dế đang nói về những triều đại của chúng hay không tôi Đọc tiếp […]