ai đang vỗ nhịp trên rừng

 

chẳng việc gì đâu

em cứ vẽ lại bầu trời đi
những cơn mưa tháng sáu làm ướt đất

đột ngột gai mắc cỡ trỗ hoa giữa mùa hạ
ở phía bên kia sông có kẻ trèo lên ngọn cau hát

những ngọn cau còn sót lại sau các cuộc dâu bể
em cứ vẽ lại bầu trời đi
sẽ có kẻ đem cung đàn ra gãy khúc ca thế kỷ

bên dưới bầu trời bây giờ chừ

chẳng còn nghe tiếng vó ngựa ruổi giữa miền gươm đao

ai lặng lẽ hôn lên mắt người yêu chừ

bối rối

xưa cũng có kẻ vẽ lại bầu trời

và những kẻ ngông cuồng đã đem cuộc xét xử đặt lên thứ bàn cân huyễn hoặc

cây cỏ cười xòa trước cơn giận dữ của những vị quan tòa mặc áo quỉ

em cứ vẽ lại bầu trời theo ý muốn của em đi

bỡi cây cỏ bây giờ cũng hiểu được những lời ẩn dụ của các vị thần ở trên cao

và mặt trời bây giờ thì cứ đi về phía có nhiều tiếng hát của dế

ai đang vỗ nhịp trên rừng

Leave a Reply

Your email address will not be published.