Cuộc dong ruổi của ngôn từ [4]

Hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com         rồi tôi cứ cúi xuống cuộc lưu ly, nhìn ngắm, chắc lọc những gì chắc lọc được, tàn phài, cốt cách của cuộc sống, phía bên kia của triển nở, phần vật thể lầm than tăm tối ấy cứ như một thứ yếu tố tất định của chuyển động sinh tồn, buổi sớm mai thức dậy nghe một triều đại đã đổ trong đêm, thậm chí, một nền văn minh đã tắt, cấu trúc của tồn tại cứ thế khuyết đi, một lần Đọc tiếp [...]