Những đưa con thất thủ của đất

          phải chăng khi tiến hóa thành bầy đàn là sự thất  thủ của nhân loại   1/ tôi nhớ bấy giờ là mùa gió nam thổi, mùa hạ, thứ gió từ phía đất Miến đất Miên vượt qua dãy Trường Sơn mang lại thứ sức nóng ghê hồn, buổi trưa ngồi ở trong nhà mà như ngồi trên lửa, cha tôi lại chọn cái buổi trưa nóng như thiêu đốt như thế để bắt tôi nghe lại truyền thuyết về ông Thông Thống,  chỉ là một con người chết Đọc tiếp [...]