Thú nhận của kẻ sắp rời bỏ quê hương

Jay Snelling/Anh       tôi không biết hết về cha tôi, nhưng mẹ tôi thì biết, bà biết, nhưng không bao giờ kể hết cho tôi nghe, có, nhưng chỉ là khúc hành trình cha tôi đã gặp mẹ tôi và đã yêu mẹ tôi như thế nào, hay sau đó, lúc mẹ mang thai tôi, cuộc tình ấy yên ấm đến mức nào, mẹ tôi thì lúc nào cũng nói là cuộc tình ấy, nói cuộc tình ấy chứ không nói cuộc hôn nhân ấy, có nghĩa mẹ tôi coi cuộc gặp cha tôi là luôn đẹp đẽ, y như thuở ban đầu, Đọc tiếp [...]