ERASMUS [Erasmus thành Rotterdam,  Hà Lan, 1466-1536 ] LOB DER TORHEIT[1509] / PRAYSE OF  FOLLY / CA NGỢI ĐIÊN RỒ

  MỘT BÀI TỤNG CA, VỀ CÂU CHUYỆN GIẢ TẠO, ĐƯỢC NÓI RA BỠI SỰ ĐIÊN RỒ TRONG CHÍNH BẢN THÂN NÀNG Dẫu bằng cách nào tôi [cũng] hơi được kính trọng trong sự thịnh hành chung của thế giới (bỡi vì tôi biết rõ Sự Điên Rồ bị chê bai một cách không thành thật thế nào ngay cả với những người tự cho mình là những kẻ ngu ngốc vĩ đại nhất) nhưng chỉ từ ảnh hưởng của mỗi [cá nhân] tôi cả thế giới nhận được sự xôn xao nô dỡn và vui nhộn của nàng: trong chuyện Đọc tiếp [...]