Zbigniew Herbert-Rừng Ardennes

      Cầm lấy tách để thức dậy khi bạn lấy ra một giọt nước và rừng sẽ diễn ra: một đám mây màu xanh một thân cây bạch dương một hợp âm ánh sáng và hằng nghìn mi mắt run rẩy với lời nói như thể chiếc lá bị lãng quên rồi bạn sẽ nhớ lại vào một buổi sáng tinh anh khi bạn chờ mở ra cánh cổng bạn [cũng] biết vùng đất này được mở ra cho một con chim ngủ trên cây và cây [thì ở] trên mặt đất nhưng đây là  mùa xuân của những Đọc tiếp [...]