Zbignew Herbert [Ba Lan, 1924 –1998]- Cái chết làm gì chúng ta

Jan đến vào sáng này –Tôi nằm mơ thấy cha tôi anh nói ông đang cỡi chiếc quan tài bằng gỗ sồi Tôi đi cạnh xe tang và cha tôi quay lại nói với tôi: con mặc áo quần cho cha rất dễ chịu và đám tang [cũng] rất tốt đẹp vào giờ này hằng năm hoa nở rất nhiều giá cả rất cao chớ lo lắng gì về cha –Tôi nói—hãy để cho người ta thấy lũ chúng con yêu cha rằng chúng con không cần gì nữa sáu người đàn ông trong y phục đặc biệt màu đen diu dàng bước cạnh Đọc tiếp [...]