Hoa khổng tước (*)

tranh Erich Heckel Đức-The Bridge Group       tôi thử đi tẩy rửa nỗi buồn chán bằng cách lên rừng tìm loài hoa cha tôi đã kể tôi nghe thuở ấu thơ, hoa khổng tước nở vào buổi cuối đông, thấy hoa sẽ tan hết mọi buồn phiền, lời cha tôi buổi ấy,  núi rừng buổi cuối đông như kẻ ốm đau vừa gượng dậy, cây bắt đầu có chồi non, và những làn khói đá không còn vần vũ trong khoảng trời đất như đang dành riêng cho hơi thở của suối nước, của Đọc tiếp [...]