Những cái chết không dễ chút nào

                               Kính tặng những người đi chân đất ở quê tôi    Thực sự thì tôi đã chết từ lâu, chết một cách thê thảm, nhưng vẫn cứ giả dụ rằng mình còn sống để tường trình một sự việc tôi nghĩ là bằng mọi giá phải nói ra cho cả thế gian biết, sự việc coi như nguyên nhân của cái chết của tôi ngày ấy. Ngày ấy cũng chỉ là những năm tháng như những năm tháng trước đó. Chỉ có điều bấy giờ một ngọn gió mới Đọc tiếp [...]