khi những đường biên được dỡ bỏ

                      thơ là hương thơm và cốt cách của đất      Anh mãi mãi là giọt nước đầu mùa để rưới vào nỗi đau khổ trong mắt em. Bao giờ tôi cũng đặt câu  ấy lên đầu trang viết mỗi khi thư cho nàng [giống như người ta đặt niên đại của triều đại lên đầu các văn bản có tính chất chính trị hay kinh tế, một khế ước mua bán bất động sản, hay một đơn xin việc, một thông tri của chính phủ, hay chiếu chỉ của vua, kiểu như, Gia Long nguyên niên, Đọc tiếp [...]