ngẫu nhiên 23

  tôi đi dọc những tháng năm có tiếng vạc kêu sương thấy còn sót lại những dấu vết của mông muội. sự mông muội trong nghĩ ngợi chim vạc và trong cách thức cứ nới rộng ra của bầu trời [và tôi lại cứ mường tượng những tháng năm mông muội của tôi những tháng năm gần như không phải là tôi lớn lên với bầu sữa mẹ ] tháng sáu chim vạc nhớ mùi sương tháng ba trên bờ cỏ đồng làng. tôi đi dọc sự vận hành của mùa thấy còn sót lại những nghĩ ngợi thành thực Đọc tiếp [...]