Những ngọn gió thổi về từ quá khứ/ niềm bí ẩn

         … về chân lý chắc chắn, không người nào biết được   XENOPHANES     Sự khởi đầu của một nơi chốn có vẻ như mẫu hình của tồn tại. Cái khả thể từ đó được gọi là một cái gì đó, lúc thời gian bắt đầu có tên gọi.   Ông Khan nhìn thấy trong ý nghĩ mình một quan niệm về tồn tại: Sẽ không có gì cả nếu không có sự khởi đầu của tư duy. Sẽ không có làng Cù thân yêu của ông nếu không có người của nước Nam Bàn đi tới đây thì Đọc tiếp [...]