Những kẻ giấu mặt

  Tôi hỏi mẹ tôi cớ vì sao đêm đến thì nghe thấy tiếng kêu ra rả khắp các bờ rào trong làng. Mẹ tôi nói đấy là lời thở than của những kẻ đã bị hất hủi khỏi cuộc sống. Không biết mẹ tôi nghĩ như thế thật, hay là bà muốn bịa ra một câu chuyện đau lòng để kích thích trí não và tâm hồn của tôi. Kể từ hôm đó, cứ đêm đến, nghe tiếng kêu vang ngoài bờ rào nhà tôi là tôi lại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện về  thế giới âm u huyền nhiệm của Đọc tiếp [...]