Những ký ức vụn/ cuộc đuổi bắt ảo ảnh

  Cuộc đời bác tôi là cả một hiện thực luôn ám ảnh tôi. Có quá nhiều những cách thế sống. Nhưng cách sống của bác tôi đã để lại cho tôi những ấn tượng vừa mang tính thi ca vừa vô cùng bí hiểm.   …Quá khứ là bao gòm cả bầu trời và mặt đất bao gòm cả những núi non sông hồ bao gòm cả những nắng mưa bão táp bao gòm cả những con người đã sống và những con người đã chết… Nhưng tại làm sao con người lại không thể diễn đạt một cách đầy Đọc tiếp [...]