những ký ức vụn/từ một câu hát ru

Suốt quảng đời tuổi thơ của tôi có một sự việc chiếm khá nhiều nghĩ ngợi và công sức của tôi là làm sao nhìn thấy được lũ thỏ và mèo trên núi Chớp Vung. Ngó lên hòn núi Chớp Vung thấy hai con thỏ nằm chung với mèo.  Mẹ tôi đã ru tôi bằng câu ca ấy lúc tôi còn nằm trong nôi. Ở hiên hè nhà tôi nhìn thấy núi Chớp Vung gần trong gang tấc. Nhưng bấy giờ tôi còn quá nhỏ, có ao ức mấy cũng không đến đó được. Sao chỉ có hai con thỏ mà không nhiều hơn? Và có thật Đọc tiếp [...]