tôi là cái mạng nhện tình yêu

  tôi biết có lần em muốn trốn khỏi tình yêu của tôi tôi biết là có lần em muốn làm một cuộc tẩu thoát như những cuộc tẩu thoát vẫn thường diễn ra nơi mặt đất nhưng tôi biết cuối cùng thì em chẳng thể làm được bỡi tôi là cái mạng nhện tình yêu được dệt nên bỡi lũ nhện được sinh ra từ miền đất chỉ có mỗi thứ tình yêu tôi biết là em đã muốn trốn khỏi tình yêu của tôi nhưng cuối cùng chẳng thể làm được bỡi tôi là cái mạng nhện tình yêu Đọc tiếp [...]