.

 

@

 

hồn phách ta vẫn mở toang ra đất trời bốn phíaminh triết cuộn giữa phù du

Pablo Picasso-Niko-Pirosmani