viết tặng trăng rằm tháng giêng

 

trăng rằm tháng giêng

tròn

sáng

đủ vỡ tung huyền thoại

hằng nga xuống đất làm ca nữ áo xiêm mệt lã Saigon Paris Newyork London

em tôi những buổi chạy sô

những khúc nghê thường thời a còng loang lổ son phấn

em tôi lặn ngụp giữa trời đương đại

chú cuội rời gốc đa chẳng mang theo nỗi buồn phiền

ngựa sắt gìày da lả lơi giữa cuộc văn minh

cái thế kỷ bạc đãi với trăng nhưng không bạc đãi với cuội

hoặc ngồi ghế quan coi tiền

hoặc ngồi ghế vua trị nước

huyền thoại vỡ tung thành huyền thoại

trăng rằm tháng giêng

tròn

sáng

đủ để chuyện trò cùng thế kỷ

 

 

giã, sáng mười sáu tháng giêng Ất Mùi

2015