Cuộc diễu hành ngẫu nhiên

 

 

đêm hôm qua vị thần nào bước qua ký ức của ta

biển

những con thuyền đất bềnh bồng

ngang

dọc

mặc tiếng la hoảng của muôn loài

cuộc diễu hành ngẫu nhiên

vẫn không ngừng nghỉ

là Pangaea

Lauvasie

hay Gondwana

và biển Thethys tại vì đâu biến mất

ta hỏi qua ký ức

có phải tồn tại là một cuộc diễu hành vô lối

mẹ Gaia chỉ mỉm cười

im lặng