chiều Chà Bàn

    ta  kẻ thất thời trong chữ nghĩa văn chương đang tìm đường về lại chốn cổ xưa chiều Chà Bàn con nước Thi Nại chảy dài hình bóng lở lói của các vị thần vishnu shiva brahma ngoi ngóp những lời kiêu căng của bọn vua quan một thời ngự trị những thống khổ em ngực trần vũ nữ nước mắt ướt nhòa xiêm y chẳng phải khóc vì những mưu toan đế vương đang  thành mây khói giữa đương đại ngùn ngụt nỗi tức giận mà khóc vì chưa tìm thấy ai Đọc tiếp [...]