Về trường hợp của H. [5]

Đã đăng Về trường hợp của H. [1] [2] [3] [4]   nhưng có một thứ, ở thành phố này, khiến tôi, và bao nhiêu người khác nữa, luôn cảm thấy hoang mang, nếu không nói là rối rắm trong nhận thức, rất rối lắm, Paradise Linh nó là cái gì, đang mọc lên một nền văn minh, không phải, Ur, Babylon và Ninive mọc lên trên bùn lầy giữa hai con sông Tigre và Euphraye, Tây Á, và Mohenjo daro mọc trên phù sa sông Indus, Ấn Độ, năm sáu nghìn năm trước những nền văn minh ấy mọc trên những Đọc tiếp [...]