Bài đăng trên diendan.org

diendan.org Cuộc tấn công của những người mù Những cuộc bay vào hư vô Thi pháp của đất X  Khi những đường biên được dỡ bỏ ÔNG CHẢNH  Có một thứ bến bờ như thế  MỘT PHÚNG DỤ TUYỆT VỜI VỀ THẾ GIỚI THI PHÁP CỦA ĐẤT VI GIẢ ĐỊNH VỀ MỘT TRIẾT HỌC CỦA ĐẤT Nhừng tổ hợp của chữ Thoáng một âm ba trắc trở hát cũng chỉ là một cách thức Những ký ức vụn / một thoáng giữa ngày Cuộc chống trả thời gian CUỘC ĐỐI THOẠI Đọc tiếp [...]