Cuộc dong ruổi của ngôn từ

hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com     cứ thế, cuộc thao diễn của tạo tác cứ như những nhịp điệu không cưỡng nổi, nghe, và không nghe, may ra chỉ nhận biết qua những dấu tích, những cái bóng mờ ảo của thời gian, người đang bước đi, tôi tin vậy , những bước chân lãng đãng như những áng mây, trôi đi đâu đó trong những khoảng trời vô định, đó chẳng phải dấu tích ư, tôi cứ thấy nhớ khu vườn nhà cũ của mình, mùa thu cứ như thể có ai đó Đọc tiếp [...]