Về những điều chưa biết

hình ảnh trích từ https://www.pinterest.com         có thể đó là tín hiệu của ngày tàn của một vương quốc khi ông vua mặc áo gấm cứ bồn chồn muốn đi đến nước Mư nước Mân để làm cuộc lấn chiếm, có thể đó là niềm không tưởng khôn nguôi vẫn đeo bám một người cho đến lúc sắp xuống mồ, có thể đó là lỗi của cả một cuộc vận hành của thế kỷ khi đói nghèo và thù hận vẫn dày vò nhân loại,   tôi cứ thấy lấn cấn hoài Đọc tiếp [...]