Bay không còn là chuyện của loài có cánh

Và ngay lập tức bây giờ [là] sự hủy hoại, vốn thuộc về cái còn lại/Lắng sâu trong những tế vi vĩnh cửu của thế giới/ And straightway now a ruin, inheres at rest/ Deep in the eternal atoms of the world/ LUCRETIUS/ VỀ BẢN CHẤT CUA CÁC SỰ VẬT/ CUỐN II/ NHỮNG THẾ GIỚI VÔ CÙNG   cuối cùng thì sự nhẩn nha, cái nhàn hạ nhất của loài người, cũng phải lên đường, thời không phải cứ để cho bóng câu vút qua, đã khép lại những cánh cửa vốn chỉ để mở ra nhàn tản, đã nghe thấy Đọc tiếp [...]