VỀ BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT/CUỐN I/ THỰC THỂ VĨNH CỬU- LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]

  . Epicureanism do Epicurus [Hy Lạp, 341-270 TCN] sáng lập thường được gọi là Chủ nghĩa khoái lạc, một cách gọi dễ dẫn tới cách hiểu tầm thường về một triết học khoáng đạt và khoa học đầu tiên của nhân loại, một triết học nhằm giải phóng con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết và nỗi sợ hãi cuộc sống, ở vào một thời mà các hình dạng đời sống xã hội không thể đoán trước và rất nguy hiểm, cũng như Democritus, Epicurus cho rằng vũ trụ vật chất Đọc tiếp [...]