Thomas Stern Eliot/Đất hoang/Sấm truyền gì

Đằng sau màu đỏ ánh đuốc trên những gương mặt đẫm mồ hôi Đằng sau cái lặng lẽ giá buốt trong những khu vườn Đằng sau nỗi thống khổ trong những nơi chốn lạnh lùng [là]Tiếng gào thét và tiếng khóc Nhà tù và cung điện và sự dội lại Của tiếng sấm mùa xuân trên những ngọn núi xa Hắn kẻ đang sống và bây giờ đã chết Chúng ta những kẻ đang sống và bây giờ đang chết Với một chút kiên nhẫn     Ở đây không có nước nhưng chỉ có đá Đá Đọc tiếp [...]