Thơ Adam Zagajewsky [Ba Lan, 1945]

Với Zagajewsky, lịch sử không phải là thứ có thể bị loại bỏ một cách nhẹ nhàng, mặc cho những nổ lực lớn nhất của ông. ‘‘Toàn bộ nền giáo dục của tôi là một người viết. Cố gắng giải phóng tôi khỏi những thay đổi không lường được và cau có của Lịch Sử’’, ông viết. Một trong những bài thơ hay nhất gần đây của ông có tên “Hãy gắng ca ngợi Thế Giới  Vụn Nát”: “Bạn đã nhìn thấy những người tị nạn đang không nơi nương tựa / bạn đã nghe Đọc tiếp [...]