Những cuốn bách khoa toàn thư

        ồ, cái đám người rã đám ấy luôn trên lưng ngựa chiến chạy giữa những bài tụng ca trơ tráo, bọn họ muốn dẫm nát tôi và nàng       lời dẫn nhập    chính là người đã làm ra lời nói và tôi chỉ đặt vào đó những hình thù, những cốt cách, những tâm tưởng buổi sớm mai có kẻ rơi vào vòng lẩn quẩn gió cuốn mây bay mấy trăm năm mê muội, lại tỉnh ra, lại mê muội hoặc nửa khuya bỗng Đọc tiếp [...]