Vạt nửa mặt trời

tranh Scott Bergey-Canadian     tôi, khách đường xa, trên con đường cát bụi, và cứ muốn hát to lên trong ý nghĩ khúc ngẫu ca bạch diệp, lá trắng chứ không phải lá diêu bông đâu nhé, lá trắng bay trắng trời…mấy lần tôi rống to lên trong ý nghĩ, rồi lội vào xóm nghèo nơi bờ sông, tôi vào xóm nghèo nơi bờ sông là để hỏi thăm đò sang sông, xóm làng vô cùng vắng vẻ , chỉ thấy những ông cụ ra hiên hè ngồi nhìn quảng trống trước mặt, thưa bác, sông ở Đọc tiếp [...]