THOMAS STERN ELIOT/ĐẤT HOANG/ TRÒ CHƠI CỜ VUA [WAST LAND/A GAME OF CHESS]

  A Game Of Chess [Trò Chơi Cờ Vua] là  phần thứ hai của bài thơ dài Wast Land [Đất Hoang hay Đất Chết] của Thomas Stern Eliot, từ căn phòng lộng lẫy sự giàu sang, và  tù đọng quá khứ buồn thảm, tù đọng những khủng hoảng tinh thần, của một người đàn bà, đến những cuộc cờ vô bổ, và những câu chuyện đời thường có vẻ như không hề có kết thúc, cái trống rỗng tổng thể của cuộc sống đương đại…       TRÒ CHƠI CỜ VUA   Chiếc Đọc tiếp [...]