Như tiếng sấm mùa xuân/Like the thunder of spring

  NHƯ TIẾNG SẤM MÙA XUÂN không phải là mùa xuân nhưng hoa vẫn nở lũ ong rừng vẫn đi hút mật trời đất thì đang trôi đi trong cuộc ráo riết tìm kiếm cho mình một dạng hình mới mẻ tôi yêu em tôi làm thơ lục bát xưa câu sáu tám êm như nước con sông chảy qua đồng làng nay tôi làm thơ lục bát để tặng em thì gập ghềnh vó ngựa buổi xuất quân bịn rịn mà cũng muốn tỏ ra là hào kiệt với em một lần cho nên ngựa dùng dằng chồm lên như sắp tuôn lên cõi trời lại Đọc tiếp [...]