Khoảnh khắc

  hay là màu nắng của buổi chiều hơi hoang vu có  sức khuấy động vô thức trong tôi    tôi quí chút tháng năm ấy như một thứ thông điệp bất ngờ gửi đến cuộc đời tôi, rằng giữa bốn bể thế sự trùng điệp cát bụi tôi không phải là kẻ cô độc   vẫn còn có người nghĩ đến tôi   em, không phải chỉ là biển hay một buổi chiều hơi hoang vu theo nghĩa thông thường, ngần ấy sự kiện của năm tháng có vẻ như chẳng là gì, nhưng lại làm Đọc tiếp [...]